FÁILTE GO GAELSCOIL UÍ CHÉADAIGH

Bunaíodh Gaelscoil Uí Chéadaigh sa bhliain 1995. Tá an bunscoil lán-Ghaeilge seo ag fás agus ag forbairt ó shin. Tógadh an fhoirgneamh nua sa bhliain 2011 agus rinneadh athchóiriú ar an seanscoil. Táimid thar a bheith bródúil as ár bpáistí, as pobal na scoile agus as ár bhfoirgneamh. Tá siúl againn go gcabhróidh an suíomh gréasáin seo le cumarsáid a chothú idir an scoil agus an saol.


Oideachas

Caighdeán ard le foghlaim gníomhach i dtimpeallacht sona.

Múinteoirí

Múineadh spreagúil le béim ar an bpáiste iomlán. An-chúram tugtha dos na páistí.

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí mar chuid de shaol na scoile. Cumarsáid agus caidreamh maith leis an scoil agus le foireann na scoile.

Modhanna

Foghlaim gníomhach. Tacaíocht dos na páistí teacht go barr feabhais agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Pobal na Scoile

Dlúth phobail a bhíonn ag faire amach dá chéile

Éiteas na Scoile

Taitneamh a bhaint as an oideachas, scileanna sóisialta a fhorbairt agus spéis san oideachas a chothú don todchaí.


Latest News

 • 22

  SEP
  PRÓISEAS CLARÚ NAIONÁIN SHÓISEARACHA 2022

  Fógra Iontrála, Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais 2022 ar fáil anois. Foirm iarratais le seoladh chuig oifig@gaelscoiluicheadaigh.ie roimh 29/10/2021

  Fógra Iontrála, Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais 2022

 • 10

  SEP
  Próiseas Clarú Naíonáin Shóisearacha 2022

  Tosóidh an próiseas clarú do Naíonáin Shóisearacha 2022 ar an 1 Deireadh Fómhair 2021. Beidh tuilleadh eolais ar suíomh na scoile roimh 24/09/2021.

 • 21

  AUG
  Foirm Covid-19 do Thuismitheoirí

  Foirm Covid-19 do Thuismitheoirí

  Léigh Níos Mó

 • 21

  AUG
  Athoscailt na Scoile 26ú Lúnasa 2021

  Tá súil againn go bhfuil sibh féin agus bhur bpáistí slán sábháilte. Táimid ag tnúth leis an scoil a athoscailt agus ár sárphobal scoile a athmhúscailt.

  Léigh Níos Mó

 • 21

  AUG
  Plean Freagartha Scoile maidir le Covid-19

  Plean Freagartha Scoile Covid-19 maidir le feidhmiú sábháilte agus inbhuanaithe Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta don Scoilbhliain 2021/2022

  Léigh Níos Mó

 • 11

  JULY
  SCHOOL CALENDAR 2021-2022 Available

  The School Calendar for 2021-2022 is available online

  Read More

 • 11

  MAR
  FILLEADH AR IONAD OIDEACHAIS

  Beidh Foirm um Fhilleadh ar Oideachas ag teastáil do gach dalta atá ag filleadh ar scoil

  Download

CALENDAR

View Full Year Calendar

EVENTS LISTING

 • 15

  JULY
  Liosta leabhar do 2020-2021 ar fáil

  Liosta leabhar do 2020-2021 ar fáil ar an suíomh Gréasáin faoin gcuid "Tuismitheoirí"

 • 21

  AUG
  Cóineartú ar an 21/08/2020

  Cóineartú ar an 21/08/2020

 • 27

  AUG
  Athosclóidh an scoil

  Athosclóidh an scoil an 27th Lúnasa