AN FHOIREANN

Tá an fhoireann profisiúnta agus díograiseach. Tá siad dea-inteannach agus spreagtha i leith na foghlama agus cruthaíonn siad timpeallacht dhearfach timpeall na scoile.


Leantar leis an ndea-chleachtas sna ranganna agus pléitear dea-nósanna imeachtaí ina measc ag cruinnithe foirne.


Staff

FOIREANN TEAGAISC 2016/2017

Gearóidín Ní Bhaoill

Príomhoide

Múinteoir Méabh

Múinteoir Ranga N1

Máistir Conall

Múinteoir Ranga N2

Múinteoir Sinéad Nic. G

Múinteoir Ranga R1

Múinteoir Seosaimhín

Príomhoide Tánaisteach & Múinteoir Ranga R2

Múinteoir Máirín

Múinteoir Ranga R3

Múinteoir Iarliath

Múinteoir Ranga R4

Máistir Domhnall

Múinteoir Ranga R6

Múinteoir Sinéad Nic C

Múinteoir Ranga R6

Gearóidín Beveridge

Múinteoir Tacaíocht Foghlama

Cormac Ó Buachalla

Múinteoir Tacaíocht Foghlama

FOIREANN BREISE

Sadhbh Ní Dhúnlaing

Múinteoir Damhsa

Don Ó Fearghaíl

Múinteoir Bodhráin

Eilís Ní Chonchúir

Cúntóir Riachtanais Speisialta

Willie Braine

Traenailí Pheil Ghaelach

Aaron De Brún

Traenailí Spóirt

Daithí Mac Mathúna

Traenailí Spóirt

Máirín Ní Bhaoill-Fhionnagáin

Feadóg Stáin

Foireann Oifige

Marie Uí Uaid

Rúnaí

Mark MacCoisteabhla

Airíoch