NUACHT IS DÉANAÍ

PRÓISEAS CLARÚ NAIONÁIN SHÓISEARACHA 2022

22/09/2021

Fógra Iontrála, Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais 2022 ar fáil anois. Foirm iarratais le seoladh chuig oifig@gaelscoiluicheadaigh.ie roimh 29/10/2021

Fógra Iontrála, Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais 2022

Athoscailt na Scoile 26ú Lúnasa 2021

21/08/2021

Tá súil againn go bhfuil sibh féin agus bhur bpáistí slán sábháilte. Táimid ag tnúth leis an scoil a athoscailt agus ár sárphobal scoile a athmhúscailt ...

Download

FILLEADH AR IONAD OIDEACHAIS

21/08/2021

Beidh Foirm um Fhilleadh ar Oideachas ag teastáil do gach dalta atá ag filleadh ar scoil

Léigh Nís Mó

Plean Freagartha Scoile maidir le Covid-19

21/08/2021

Tá an Plean Freagartha Covid-19 seo deartha chun tacú leis an bhfoireann agus leis an mBord Bainistíochta (BB)/Bord Oideachais agus Oiliúna bearta a chur ar bun chun scaipeadh Covid-19 a chosc i nGaelscoil Uí Chéadaigh.

Léigh Nís Mó

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH

26/08/2020

Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do 2021-22 ar fáil mar seo a leanas ...

Download

COVID-19 Comhairle do thuismitheoirí

26/08/2020

Siomptóim le bheith ag faire amach dóibh agus cathain teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir teaghlaigh ...

Download

Foirm Covid do Thuismitheoirí

26/08/2020

Foirm Covid do Thuismitheoirí

Download

Plean Freagartha Scoile maidir le Covid-19

26/08/2020

Tá an Plean Freagartha Covid-19 seo deartha chun tacú leis an bhfoireann agus leis an mBord Bainistíochta (BB)/Bord Oideachais agus Oiliúna bearta a chur ar bun chun scaipeadh Covid-19 a chosc i nGaelscoil Uí Chéadaigh.

Léigh Nís Mó

COVID-19 Response Plan

27/07/2020

COVID-19 Response Plan for the safe and sustainable reopening of Primary School

Léigh Nís Mó

Ag Athoscailt Ár Scoileanna

27/07/2020

An Treochlár chun Filleadh go hIomlán ar an Scoil


Léigh Nís Mó

Litir ón Aire Foley

27/07/2020

Litir ón Aire Oideachais Norma Foley TD chuig Tuismitheoirí

Léigh Nís Mó