FÁILTE GO GAELSCOIL UÍ CHÉADAIGH

Bunaíodh Gaelscoil Uí Chéadaigh sa bhliain 1995. Tá an bunscoil lán-Ghaeilge seo ag fás agus ag forbairt ó shin. Tógadh an fhoirgneamh nua sa bhliain 2011 agus rinneadh athchóiriú ar an seanscoil. Táimid thar a bheith bródúil as ár bpáistí, as pobal na scoile agus as ár bhfoirgneamh. Tá siúl againn go gcabhróidh an suíomh gréasáin seo le cumarsáid a chothú idir an scoil agus an saol.


Oideachas

Caighdeán ard le foghlaim gníomhach i dtimpeallacht sona.

Múinteoirí

Múineadh spreagúil le béim ar an bpáiste iomlán. An-chúram tugtha dos na páistí.

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí mar chuid de shaol na scoile. Cumarsáid agus caidreamh maith leis an scoil agus le foireann na scoile.

Modhanna

Foghlaim gníomhach. Tacaíocht dos na páistí teacht go barr feabhais agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Pobal na Scoile

Dlúth phobail a bhíonn ag faire amach dá chéile

Éiteas na Scoile

Taitneamh a bhaint as an oideachas, scileanna sóisialta a fhorbairt agus spéis san oideachas a chothú don todchaí.


Latest News

 • 09

  DEC
  Meamram ó HSE

  Teachtaireachtaí tabhachtacha do theaghlaigh agus leanaí maidir le ionfhabhtú ar bith

  Read More

 • 03

  OCT
  Clárú Ghaelscoil Uí Chéadaigh do Mheán Fómhair 2023

  Clárú ar oscail ar an 03/10/2022 agus oscailte go dtí an 28/10/2022. Líon isteach an fhoirm iarratais agus cur ar ais chun na scoile í laistigh den am seo.

  Fógra Iontráil Bliantúil, Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais le fáil anseo

  Ríomhphost: oifig@gaelscoiluicheadaigh.ie

  I scríbhinn: Gaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Co. Chill Mhantáin

 • 19

  SEPT
  Ranganna Snámha 2022/2023 – Déardaoin

  Read More

CALENDAR

View Full Year Calendar

EVENTS LISTING

 • 15

  JULY
  Liosta leabhar do 2020-2021 ar fáil

  Liosta leabhar do 2020-2021 ar fáil ar an suíomh Gréasáin faoin gcuid "Tuismitheoirí"

 • 21

  AUG
  Cóineartú ar an 21/08/2020

  Cóineartú ar an 21/08/2020

 • 27

  AUG
  Athosclóidh an scoil

  Athosclóidh an scoil an 27th Lúnasa