BORD BAINISTÍOCHTA

Baill an Bhoird

Príomhoide:

Manus Breathnach

Ionadaí na Múinteoirí:

Cormac Ó Buachalla

Ionaidaithe an Phátrúin:

Deirdre Ní Dhónaill & Breandán Tornúil

Ionadaithe na dTuismitheoirí:

Ray Ó Slatara & Niamh Uí Ghiolla Mhaoill

Ionadaithe ón bPobal:

Séamus Ó Dunlaing & Karl Ó Broin

Cathaoirleach:

Deirdre Ní Dhónaill

Faoi phátrúnacht an Fhorais is gá go mbeadh an Bord Bainistíochta ag feidhmiú trí Ghaeilge agus mar sin is gá go mbeadh Gaeilge fheidhmeach ag na hainmnithe ar fad.