FÁILTE GO GAELSCOIL UÍ CHÉADAIGH

Bunaíodh Gaelscoil Uí Chéadaigh sa bhliain 1995. Tá an bunscoil lán-Ghaeilge seo ag fás agus ag forbairt ó shin. Tógadh an fhoirgneamh nua sa bhliain 2011 agus rinneadh athchóiriú ar an seanscoil. Táimid thar a bheith bródúil as ár bpáistí, as pobal na scoile agus as ár bhfoirgneamh. Tá siúl againn go gcabhróidh an suíomh gréasáin seo le cumarsáid a chothú idir an scoil agus an saol.


Oideachas

Caighdeán ard le foghlaim gníomhach i dtimpeallacht sona.

Múinteoirí

Múineadh spreagúil le béim ar an bpáiste iomlán. An-chúram tugtha dos na páistí.

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí mar chuid de shaol na scoile. Cumarsáid agus caidreamh maith leis an scoil agus le foireann na scoile.

Modhanna

Foghlaim gníomhach. Tacaíocht dos na páistí teacht go barr feabhais agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Pobal na Scoile

Dlúth phobail a bhíonn ag faire amach dá chéile

Éiteas na Scoile

Taitneamh a bhaint as an oideachas, scileanna sóisialta a fhorbairt agus spéis san oideachas a chothú don todchaí.


CALENDAR

View Full Year Calendar

EVENTS LISTING

 • 18

  JUNE
  Calendar and Booklist for 2019-2020 available

  Calendar and Booklist for 2019-2020 available on the website under the "Tuismitheoirí" section

 • 11

  JUNE
  Lá na Seantuismitheoirí 12:15 p.m. - 1:30 p.m.

  Fáilte roimh gach seantuismitheoir. Más maith le éinne canadh, nó damhsa, nó scéal nó dán a insint, beidh fáilte romhat ar an lá.

 • 14

  JUNE
  Lá Spóirt na Scoile 10:45 - 1:00 pm

  Fáilte roimh chách go Páirc Wolfe Tone an lá sin. Bíonn an-lá againn gach bliain. Bígí linn.

 • 17

  JUNE
  Tuairiscí, Leabharliostaí, Liosta Saoire

  Rachaidh tuairiscí dul chun cinn na bpáistí chomh maith le leabharliostaí don bhliain seo chugainn agus liosta saoire 2019-2020 sa phost ar an 17ú Meitheamh.

 • 18

  JUNE
  Lá In-Seirbhíse na Múinteoirí

  Táimid chun an lá In-Seirbhíse a thógaint an Aoine deireannach an 28/06/2019. Críochnófar mar sin ar an 27/06/19 dos na páistí don Samhradh. Déardaoin 27/06/2019 gnáth am dhúnadh na scoile 1:30. & 2:30 *sin athrú ón liosta*.